Month: Październik 2007

Blog czas zacząć

Posted on Updated on

Zjawisko czy też praktyka prowadzenia blogów firmowych w Polsce jest jeszcze relatywnie młoda. Nie oznacza to jednak, że w krótkiej perspektywie czasowe nie przybierze na sile.

Pomimo swojej małej popularności, mierzonej ilością aktywnych polskich blogów firmowych, temat tej jest często poruszany na konferencjach branżowych, szkoleniach czy warsztatach. I o ile, przyjęło się, że założenia bloga jest „łatwe i szybkie” (co jest prawdą jedynie z technicznego punktu widzenia), o tyle – w przypadku blogów firmowych – tak zwane „schody, zaczynają się zaraz po założeniu bloga.

Jednym słowem, o ile złożenia bloga firmowego jest proste, o tyle jego prowadzenie nie jest już takie trywialne. Sukces bloga firmowego to już zupełnie inna historia.

Reasumując, ten blog ma służyć lepszemu zrozumieniu zagadnienia blogów firmowych oraz zbierać, analizować i prezentować rożna przykłady i zasady ułatwiające ich prowadzenie.