blog

Zanim zaczniesz prowadzić bloga korporacyjnego

Posted on

Jest kilka pytań jakie warto sobie zadać zanim zacznie się prowadzić bloga korporacyjnego. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, aby ułatwić sobie życie w przyszłości. Jeśli na samym początki nie zdefiniujemy sobie jasnych celów czy zasad dla których mamy prowadzić blog, potem trudno będzie nam oceniać jego skuteczność.

Najważniejsze pytania jakie należy sobie zadać przed rozpoczęciem blogowania:

 • Czy w ogóle firma chce prowadzić bloga korporacyjnego? Odpowiedź na to pytanie jak i na pozostałe poniżej może wydawać sie niepotrzebna. Jednak przy okazji rozważań odpowiedzi może okazać się, że ewentualne zagrożenia związane z prowadzeniem bloga korporacyjnego są nie do zaakceptowania dla firmy.
 • Jaki jest cel prowadzenia bloga? Ten cel można zdefiniować w dosyć ogólny sposób, jednak odpowiedź na to pytanie powinna być zawsze punktem wyjścia to tego co będzie na nim zamieszczane. Przykładowych celów jest wiele. Może to być na przykład: informowanie o produktach, angażowanie konsumentów w dyskusję o marce, poprawa obsługi klienta, poprawa wizerunku firmy w oczach otoczenia, polepszenie pozycji strony internetowej w wyszukiwarkach (SEO). Bez względu jaki jest właściwy cel na prowadzenie bloga, warto jest go wyartykułować i gdzieś zapisać. Pozwala to na lepsze skoncentrowanie się na temacie.
 • Do kogo będzie skierowany blog? Czy odbiorcami bloga będą „zwykli”, masowi klienci czy wybrana grupa specjalistów? Decyduje to na przykład o tym jakim językiem powinien być pisany blog, czy o tym jak szczegółowo powinny być omawiane zagadnienia na blogu. Można także założyć, że w przypadku bardziej ogólnej grupy większego znaczenia nabiera także projekt graficzny, ilość zdjęć i ilustracji czy forma.
 • Jak będzie mierzony sukces bloga? Warto na początku określić sobie sposób pomiaru sukcesu. Przecież blog ma przynieść coś dodatkowego firmie. Nawet jeśli nie będziemy w stanie przełożyć aktywności blogowej na sprzedaż, to istnieją inne sposoby sprawdzenia jego skuteczności. Przykładowe cele to: określona ilość osób odwiedzających bloga (np. 15 proc. osób odwiedzających stronę firmową), jakość użytkowników bloga (dotarcie do określonej grupy, np. dostawców czy partnerów – co można zmierzyć np. ankietą na blogu), zwiększenie się oglądalności strony firmowej (w tym przypadku trzeba się odnieść do oglądalności przez rozpoczęciem blogowania.Oczywiście sukces bloga można także mierzyć w inny, właściwie dowolny sposób – ilość wzmianek w mediach branżowych, ilość pobrań określonych plików z bloga, ilość emisji filmu zamieszczonego na blogu, etc.
 • Kto będzie prowadził blog? Trzeba to jasno powiedzieć, ze wskazaniem na konkretne osoby (jedną lub wiele). Najgorszym rozwiązaniem jest powiedzenie, że bloga będzie prowadził „dział PR” czy „dział marketingu”. Blog wymaga osobistej odpowiedzialności konkretnych osób. W praktyce najlepiej aby blog był prowadzony przez ekspertów w danej dziedzinie. Jeśli na blogu będziemy pisać o naszych kampaniach reklamowych (np. jako jeden z działów), to powinna robić to osoba bezpośrednio odpowiedzialna za przygotowanie i realizację kampanii). Dzięki temu, będzie ona zaangażowana w temat, będzie w stanie prowadzić dyskusję zarówno z konsumentami jak i ze specjalistami od marketingu, i wreszcie po trzecie to ona zna najlepiej opisywany temat. Może zdarzyć się tak, że specjalista który posiada najlepsze kompetencje do pisania na dany temat nie jest najlepszym autorem teksów. Dział PR czy zewnętrzna firma może wtedy wspierać taką osobę w redagowaniu tekstów. Jednak decyzja o publikacji zawsze powinna należeć do autora. Na konie warto także sobie otwarcie powiedzieć, czy w ogóle ktoś z firmy może (ma czas, kompetencji) do prowadzenia bloga. Może trzeba to po prostu zlecić firmie zewnętrznej?
 • W jaki sposób będziemy reagować na komentarze? To niestety jedna z drażliwych kwestii, które trzeba postawić otwarcie na samym początku. Musimy założyć, że komentarze jakie pojawią się na naszym jak i na innych blogach na temat naszego blogowania nie muszą być pozytywne. O ile w przypadku naszego bloga w ekstremalnej sytuacji mamy możliwość ich skasowania (co akurat nie jest najlepszym rozwiązaniem), to nie mamy kontroli nad opiniami zamieszczonymi w innych miejscach w sieci. Chyba nie ma lepszego wyjścia niż prowadzenie dyskusji w komentarzach, także z osoabami nieprzychylnie nastawionymi. Należy to jednak robić z odpowiednim dystansem i najlepiej w sposób rzeczowy, podając argumenty, etc. Jeśli rzeczywiście nasze argumenty będą racjonalne, to jest szansa, że inni użytkownicy podzielą nasze zdanie. Dobrym rozwiązaniem jest także stworzenia mini-zasad komentowania dostępnych gdzieś na blogu, które będą mówiły o tym jakie komentarze będą usuwane (np. zawierające wulgarne słowa, obrażające innych użytkowników, etc.). Wtedy dużo prościej jest zapanować nad najbardziej atakującymi nas komentarzami.
 • Czy i jak będziesz promował bloga korporacyjnego? Jest to kwestia integracji ze stroną internetową lub prowadzenia bloga niezależnie, nawet w innej domenie. Czy adres bloga będzie zamieszczony na jakiś materiałach firmowych – wizytówkach, ulotkach, etc. Generalnie trzeba sobie odpowiedzieć w jaki sposób i czy w ogóle posiadanie bloga będzie komunikowane.

„Pytania” opracowałem na bazie zagadnień o których pisała Elisa Camahort (blog Worker Bees). Znacząco je jednak zmodyfikowałem i dodałem swoje. Wydaje mi się, że w takiej wersji dużo bardziej przystają do polskich realiów.

Zasady prowadzenia blogów przez pracowników

Posted on Updated on

Firmy coraz częściej – świadomie bądź nie – stają przed pytaniem co robić w sytuacji gdy ich pracownicy prowadzą blogi. Generalnie występuje kilka możliwych wariantów takiej sytuacji:

 • Pracownik prowadzi bloga prywatnego pod swoim nazwiskiem (lub pod pseudonimem – nickiem, który umożliwia jego łatwą identyfikację). Z założenia nie można żadnemu pracownikowi zabronić prowadzenia osobistego lub innego rodzaju bloga. Dotyczy to także pozostałych aktywności w sieci, takich jak komentowanie wpisów na blogach czy udział w forach. Może się jednak zdarzyć, że pracownik na swoim prywatnym blogu będzie poruszał tematy związane z pracą lub pracodawcą. Pomiędzy wpisami na inne tematy może pisać na przykład o zwykłych sprawach biurowych, takich jak jakość jedzenia na stołówce, humor szefa czy zepsutej od tygodnia widzie.
 • Pracownik może prowadzić prywatnego bloga pod nickiem, który uniemożliwia skojarzenie go z firmą. W takiej sytuacji niewiele można zrobić, prawdopodobnie w zdecydowanej większości pracodawca w ogóle nie jest świadomy takiej aktywności. Jeśli na blogu poruszane są tematy związane z firmą, można próbować, na podstawie zamieszczanych informacji”wyśledzić” taką osobę. Jednak taki pracownik jest raczej świadomy ewentualnych konsekwencji „odkrycia” jego działalności, zatem zapewne będzie w dobry sposób kamuflował swoją tożsamość.
 • Pracownik może tworzyć bloga związanego ze swoją praca na rzecz firmy z własnej inicjatywy. To dosyć popularna forma blogowania, zwłaszcza w dużych korporacjach. Najczęściej tego typu blogi są prowadzone przez osoby, które żyją z pracy intelektualnej – programiści, osoby zajmujące się finansami, projektowaniem, marketingiem, etc. Najczęściej także inicjatywa związana z założeniem bloga w zamyśle pracownika ma ułatwić mu kontakt lub zbudowanie zrozumienia jego pracy u osób spoza firmy – najczęściej klientów, partnerów czy kontrahentów.
 • Pracownik prowadzi bloga firmowego w ramach swoich obowiązków. W tej sytuacji, firma posiada relatywnie największą „kontrolę” na treścią bloga. Jednak zazwyczaj jest to kontrola realizowana „po fakcie”, czyli pod dokonaniu wpisu.

Opisane powyżej sytuacje, zdarzają się coraz częściej. Niektóre firmy aby wychodzić naprzeciw ewentualnym zagrożeniom wprowadzają u siebie tak zwane kodeksy prowadzenia blogów (nazywane także „zasadami” czy „regułami”). W wielu sytuacjach inicjatywa stworzenia kodeksu wychodzi od samych pracowników.

Kodeksy przyjmują różne formy, długość, złożoność czy wreszcie sposób stosowania. Spotyka się dwa modele stosowania kodeksów: publikacja w sieci wewnętrznej lub na blogu korpoarcyjnym – do „zapoznania się” dla wszystkich zainteresowanych, oraz drugą formę, w której firmy wymagają od pracowników podpisania oświadczenia, w którym zapoznali się oni z zasadami.

Poniżej zamieszczam przykładowy zestaw zasad. Zamieściłem już wcześniej podobny wpis na swoim podstawowym blogu (można się tam zapoznać z komentarzami) . W kolejnych wpisach będę bardziej szczegółowo opisywał poszczególne punkty „Zasad” oraz podawał przykłady i uzasadnienia.

Zasady prowadzenia blogów przez pracowników:

 1. Nasza firma z zasady uznaje, że cała prywatna aktywność pracowników jest ich indywidualną sprawą. Należy jednak mieć na uwadze że wszelkie działania zarówno w godzinach pracy jak i poza nimi, które mogą wpływać na efektywność pracy, wydajność innych pracowników lub bezpośrednio na kondycję samego przedsiębiorstwa, w naturalny sposób będą w obszarze zainteresowania firmy.Dlatego każdy, kto chce prowadzić bloga powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi w firmie. Te same ogólne zasady postępowania, które obowiązują pracowników dotyczą także wszystkich aktywności internetowych.
 2. Każdy pracownik ma prawo do wyrażania opinii oraz innych form uczestnictwa w życiu społecznym, w tym do korzystania z blogów, mechanizmów wiki, forów, serwisów społecznościowych i innych form aktywności w sieci. Za każdym razem, kiedy publikujesz informacje w internecie jest to twoja indywidualna decyzja. Każdy pracownik jest indywidualnie odpowiedzialny za wszelkie wpisy, komentarze i posty.
 3. Zawsze kiedy prowadzisz bloga o swojej pracy w firmie lub na temat powiązany z jej działalnością rób to w sposób otwarty – podając swoje imię i nazwisko oraz stanowisko lub inne informacje, jakie mogą wydawać się niezbędne dla właściwego odczytania twojej pozycji w firmie. Pisz w pierwszej osobie. W ten sposób czytelnicy będą lepiej rozumieć, że wyrażasz poglądy własne a nie firmy.
 4. Jeśli prowadzisz bloga, publikujesz komentarze lub posty zawsze zamieszczaj w widocznym miejscu informację w poniższej lub zbliżonej formie „Wpisy na tym blogu są moimi własnymi poglądami i nie muszą odpowiadać oficjalnemu stanowisku firmy w której pracuję.”
 5. Blogi nie są miejscem które firma uznaje za oficjalne kanały komunikacji. Nie komentuj żadnych informacji i prognoz dotyczących finansów przedsiębiorstwa lub mogących mieć wpływ na wyniki finansowe. Obejmuje to między innymi prognozy dotyczące przyszłych wyników finansowych, informacje o potencjalnych partnerach czy informacje mogące mieć wpływ na wycenę akcji firmy. Jeśli masz wątpliwość czy wpis który chcesz opublikować może zostać uznany za stanowisko firmy w konkretnej sprawie skonsultuj się ze swoim przełożonym.
 6. Nigdy nie ujawniaj informacji poufnych naszej lub jakiejkolwiek innej firmy. Nie podawaj informacji prywatnych o innych osobach bez ich wyraźnej zgody. Nie cytuj słów, dokumentów, rekomendacji klientów, partnerów i kontrahentów firmy. Nie ujawniaj ich tożsamości.
 7. Nasza firma działa na wielu rynkach, a nasi pracownicy i klienci mogą mieć swoje własne poglądy i przekonania. Nie bój się wyrażać własnych poglądów, jednak szanuj także poglądy innych. Szanuj swoich czytelników, klientów i partnerów. Nie odnoś się do nikogo w sposób dyskryminujący bądź wartościujący.
 8. Zawsze pierwszy poprawiaj swoje błędy. Nie kasuj i nie poprawiaj swoich poprzednich wpisów, komentarzy i postów bez wyraźnego zaznaczenia zmian. Zawsze jeśli znajdziesz w internecie ciekawą treść, nie unikaj linkowania do źródła. Staraj się aby publikowane przez ciebie informacje były wartościowe. Zawsze szanuj prawa autorskie, inne prawa majątkowe oraz zasadę fair use.
 9. Osoby kierujące zespołami oraz mające istotny wpływ na politykę firmy powinny być świadome znaczenia ich głosu wyrażanego w sieci. Należy pamiętać, że każda publikacja w internecie może być także czytana przez podległych pracowników i przez nich różnie interpretowana. Blogi, fora czy inne formy dyskusji w internecie nie są miejscem do komunikowania się z pracownikami.

Blog czas zacząć

Posted on Updated on

Zjawisko czy też praktyka prowadzenia blogów firmowych w Polsce jest jeszcze relatywnie młoda. Nie oznacza to jednak, że w krótkiej perspektywie czasowe nie przybierze na sile.

Pomimo swojej małej popularności, mierzonej ilością aktywnych polskich blogów firmowych, temat tej jest często poruszany na konferencjach branżowych, szkoleniach czy warsztatach. I o ile, przyjęło się, że założenia bloga jest „łatwe i szybkie” (co jest prawdą jedynie z technicznego punktu widzenia), o tyle – w przypadku blogów firmowych – tak zwane „schody, zaczynają się zaraz po założeniu bloga.

Jednym słowem, o ile złożenia bloga firmowego jest proste, o tyle jego prowadzenie nie jest już takie trywialne. Sukces bloga firmowego to już zupełnie inna historia.

Reasumując, ten blog ma służyć lepszemu zrozumieniu zagadnienia blogów firmowych oraz zbierać, analizować i prezentować rożna przykłady i zasady ułatwiające ich prowadzenie.